Job hos AAB 

  

Bliv elev

Formålet med uddannelse af elever i AAB-Kolding/Bovia er:
 At sikre rekrutteringsgrundlaget for fremtiden.
 At leve op til den samfundsmæssige forpligtelse, men derudover tilfører elever og lærlinge os noget helt uvurderligt. De bidrager med ny viden og nye input til vores virksomhed. De kommer som et frisk pust, med nye øjne og en god portion nysgerrighed. De stiller spørgsmål til vores vaner og arbejdsgange og kommer med forslag til fornyelser.

 

Målsætningen for elevuddannelsen er at bibringe elever tilstrækkelige færdigheder – fagligt såvel som personligt – således, at de efter uddannelsen vil kunne varetage job i moderniseret støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger og i øvrigt varetage opgaver i forhold til administration og vedligeholdelse af offentligt støttet boligbyggeri.

 

Vores elevpolitik er:
 At tilbyde en elevuddannelse, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og elevens visioner og ønsker for fremtiden.
 At tilbyde en attraktiv, bred og faglig velfunderet elevuddannelse, der kan danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet.
 At sikre en elevuddannelse, der lever op til målsætningen i henhold til uddannelsesbekendtgørelserne.

 

Det betyder at vi forventer, at du som elev:
 Tager ansvar for egen læring, dvs. at aktivt og engageret tager del i egen uddannelse og er med til at tilrettelægge eget udviklingsforløb.
 Har lyst til at udvikle dig såvel fagligt som personligt, herunder lyst til at indgå i et læringsforløb.
 Kan arbejde selvstændigt og under ansvar.
 Udviser forståelse for din kommende arbejdsplads og de beboerdemokratiske processer.
 Udviser interesse for og lyst til beboerservice.

 

En god elevuddannelse betyder, at vi som arbejdsplads synliggør at vi er en levende og samfundsrelevant arbejdsplads ved at vi:
 Lader dig få mulighed for at lære forskellige arbejdsfunktioner – lærer forskellige kulturer at kende ved at rokere mellem flere afdelinger i elevtiden.
 Sikrer sammenhæng mellem skole og praktikforløb.
 Har et fælles ansvar for at du uddannes bedst muligt, herunder sikres et godt arbejdsmiljø.
 Løbende forbedrer / evaluerer kvaliteten i din uddannelse gennem dialog med dig, praktiksteder, skole m.v.
 Tilrettelægger en uddannelse der kvalificerer dig til et fast job efter endt elevtid.

Vil du logge ind som beboer eller som medlem?

Gå til minside.bovia.dk 

Ordforklaring

Her kan du finde svar på, hvad de bøvlede betegnelser betyder - klik her.

AAB Kolding, Engstien 2A, 6000 Kolding, tlf. 7552 5344, E-mail: info@bovia.dk